KOMPLEKSOWA POMOC W PISANIU PRAC DYPLOMOWYCH
LICENCJACIKICH I MAGISTERSKICH

 
Osoby zainteresowane współpracą proszę o kontakt tylko i wyłącznie 
na adres mailowy PODANY PONIŻEJ 
lub przez formularz znajdujący się na niniejszej stronie, 
gdyż wiele innych stron internetowych wykorzystuje 
moją witrynę nielegalnie, bez mojej wiedzy i zgody. 
Tylko pisząc  na e-mail p.dyplomowe24@gmail.com
lub kontaktując się  
przez formularz z mojej strony
można być pewnym 
skontaktowania się bezpośrednio ze mną.

Moja wiarygodność

Korzystam wyłącznie z wartościowych i sprawdzonych materiałów, samodzielnie wyszukując, selekcjonując oraz dobierając literaturę oraz źródła do pracy. Zawsze dotrzymuję umówionych terminów oraz gwarantuję całkowicie oryginalną rozprawę, która bez problemów „przejdzie” przez system plagiatowy. Jeśli szukasz kompetentnej, rzetelnej i doświadczonej osoby do ogarnięcia lub też pomocy w Twojej pracy - zapraszam do współpracy. Zajmuję się również edycją tekstu według wymogów edytorskich Twojej uczelni oraz konsultuję i poprawiam już napisane rozdziały.

Moja oferta

Oferuję kompleksowe, profesjonalne pisanie prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) z następujących dziedzin:
Administracja
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekologia
Europeistyka
Kulturoznawstwo
Marketing
Media i komunikacja
Stosunki międzynarodowe
Ochrona środowiska
Turystyka i rekreacja
Pedagogika
Politologia
Socjologia
Zarządzanie

Pomagam także przy

 • samym wyborze tematu pracy i przygotowaniu planu pracy;
 • znalezieniu i wyborze bibliografii;
 • opracowaniu treści rozdziałów teoretycznych, wstępu i zakończenia;
 • przygotowaniu metodologii badań oraz analizie wyników badań przy pracach empirycznych (badawczych);
 • redagowaniu wymaganych do pracy streszczeń w języku polskim jak i angielskim;
 • opracowaniu spisów niezbędnych w pracy (spisu treści, spisu rysunków, spisu wykresów, spisu tabel)

Sprawdzam tekst pod względem ortograficznym, stylistycznym, interpunkcyjnym i merytorycznym oraz dokonuję korekty tekstów. Na zlecenie mogę także przygotować prezentację multimedialną do pracy. Wszystko zależy od tego czego Ty potrzebujesz!

Bezpośredni kontakt

mejlowy pod adresem
p.dyplomowe24@gmail.com

lub

Kontakt przez stronę

W zgłoszeniu chęci współpracy proszę o podanie następujących rzeczy:
 • tytułu pracy licencjackiej/magisterskiej z zaznaczeniem jej stopnia (jeśli jest już ustalony);
 • kierunku studiów (opcjonalnie, pomaga to w doborze literatury oraz ujęciu tematu pracy);
 • oczekiwany przez Ciebie czas otrzymania gotowej pracy czy też poszczególnych jej części (rozdziałów);
 • przewidywaną (wymaganą przez promotora/uczelnię) ilość stron;
 • uwagi i zalecenia promotora, proponowaną przez niego bibliografię oraz wymagania edytorskie tekstu w Twojej uczelni bądź też u Twojego promotora, jeśli są szczegółowo określone 
 • sposób kontaktu ze sobą (np. telefon, adres mejlowy) oraz forma kontaktu przez Ciebie preferowana. 

Wszystkie powyższe dane są potrzebne do opracowania planu pracy nad rozprawą, właściwego i dostosowanego indywidualnie do Twoich potrzeb oraz wymagań promotora, a także przewidywanych terminów dostarczenia napisanych rozdziałów, tak aby odbyło się to bez żadnego poślizgu. To bardzo istotne, aby udzielić mi jak największej ilości informacji, ponieważ pomaga to w zarówno w wyborze słownictwa i zakresu pojęciowego do Twojej pracy, jak również określeniu dla niej najlepszych metod badawczych. Jeśli nie życzysz sobie aby podawać swoje dane (imię, nazwisko, nazwę uczelni) nie musisz tego robić! Wystarczy podanie jakiejkolwiek preferowanej formy kontaktu ze sobą (telefon lub adresu mejlowego) i w ten właśnie sposób będziemy się ze sobą kontaktować, zachowując pełną anonimowość. Mnie interesuje z Twojej strony jedynie dotrzymywanie ustalonych na początku współpracy terminów płatności za otrzymywany tekst.

Kwestia legalności pomocy w pisaniu

Zapewne zastanawiasz się czy zlecenie komuś napisania Twojej pracy dyplomowej czy też szukanie u kogoś wsparcia i pomocy przy jej pisaniu, kiedy nie dajesz sobie rady lub nie masz na to czasu, jest legalne. Otóż w świetle przepisów prawa karnego nie jest to przestępstwem.

Zastosowanie w takim wypadku mają raczej przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.) oraz uczelniane przepisy wewnętrzne nakazujące potwierdzenie samodzielności napisania pracy oraz poświadczenie, iż nie była ona wcześniej podstawą żadnej urzędowej procedury związanej z nadaniem dyplomu wyższej uczelni lub tytułów zawodowych.

Ja, po przekazaniu Ci gotowej pracy, zrzekam się wszelkich praw do niej. Gwarantuje to nienaruszanie niczyich praw autorskich po zdaniu pracy przez Ciebie. Skąd pewność zachowania dyskrecji? Oprócz mojej uczciwości i rzetelności (w końcu się tak naprawdę nie znamy) chodzi o to, abyś zdał/-a sobie sprawę z tego, iż w moim interesie leży Twoje zadowolenie. Dlaczego? To proste! Zakańczając owocną i bezproblemową współpracę liczę na dobrą reklamę wśród Twoich znajomych oraz polecenie mnie, jeśli ktoś z nich potrzebowałby pomocy w napisaniu/poprawie pracy dyplomowej.

Zresztą sformułowanie tematu pracy oraz bieżąca współpraca w trakcie powstawania pracy stanowią Twój osobisty wkład w pracę, którego nie można pominąć. Nie jest możliwe zatem, aby mówić o powstaniu Twojej pracy bez Twojego własnego udziału. Jest ona więc tak czy tak efektem naszej współpracy, a to w żadnym razie nie jest zabronione i w  ten właśnie sposób należy ją traktować.

Cena usługi

Cena pracy ustalana jest zawsze indywidualnie w zależności od trudności i obszerności tematu pracy oraz dostępności materiałów do niej, a także od narzuconych terminów. Ma również znaczenie czy jest to praca teoretyczna czy badawcza. Dlaczego? Przeprowadzenie badań własnych na potrzeby pracy (ankiet, wywiadów eksperckich, etc.) to dodatkowe zadania. Podając jednak jakieś konkretne kwoty, można powiedzieć, że cena z reguły waha się w przedziale 2800 – 5000 zł. Być może wydaje Ci się, iż to sporo, jednak biorąc pod uwagę wkład mojej pracy oraz czas jaki muszę poświęcić na skompletowanie literatury i samo pisanie, nie jest to cena tak naprawdę wygórowana. Ja piszę solidnie i oryginalnie. Każde zdanie w pracy jest przeze mnie przemyślane i zredagowane, cytat jest zawsze cytatem, parafraza – parafrazą, itp. Stosuję przepisy wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne oraz wszędzie tam gdzie faktycznie skorzystałam z danego źródła – źródła, które faktycznie miałam w ręce. Raz napisanego tekstu nigdy nie wykorzystuję ponownie. To niby prozaiczne rzeczy, jednak uwierz mi – podstawowe. Nie wszyscy oferują takie usługi, decydując się na ilość przerobionych prac, nie zaś na ich jakość. Ja odwrotnie – wolę napisać mniej, a głębszych merytorycznie i faktycznie wnoszących coś do tej czy innej dziedziny naukowej. Jeśli doczytałeś/-aś do końca i przekonałam Cię, że jestem tym kogo szukałeś/-aś, zapraszam do kontaktu za mną – ustalimy wówczas szczegóły współpracy.